ชวนเอกชน ตั้งนิคมฯ อีสาน–เหนือ


071

 

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศให้ภาคเอกชนเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 2 ภาค ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลระยะที่ 2 ที่ต้องการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (นอร์ท – เซาท์ อีโคโดมิค คอลิดอ) และเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอได้ถึง 15 พ.ค.นี้

 

ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชนที่สนใจเสนอพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ในเขต จังหวัดขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และอุบลราชธานี ส่วนนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ จะเป็นพื้นที่แนวระเบียบเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ เพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ ให้ยื่นเสนอพื้นที่ในเขตจังหวัดตาก ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก พะเยาและเชียงใหม่ ขนาดและลักษณะของที่ดินที่เอกชนสนใจเสนอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะต้องไม่น้อยกว่า 500 ไร่ เป็นพื้นที่ติดถนนหรือมีแผนพัฒนาเส้นทางเชื่อมพื้นที่โครงการกับถนน ที่ดินต้องเป็นผืนเดียวกันและต้องไม่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา เดลินิวส์