มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เปิดคอร์ส อบรมภาษา เวียดนาม จีน เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


1489154_834597376601626_2653146336245178675_n

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เปิดคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลทั่วไป เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ทางสถาบันภาษากำลังจะเปิดคอร์สอบรมภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐาน และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรทั้งชาไทย และชาวต่างชาติ ….สอบถามรายละเอียด หรือสมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 มกราคม 2558 มาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับเรา

หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น (30 ชม.)

อบรมทุกวันเสาร์ + อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น.

หลักสูตรภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (30 ชม.)

อบรมทุกวันเสาร์ + อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น.

***ทั้ง 2 หลักสูตรมีค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 1,200 บาท รวมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เริ่มอบรม 31 มกราคม 2558
***อบรมโดย วิทยากรชาวไทย และต่างชาติ รับสมัครจนถึง 20 มกราคม 2558

สนใจกรอกใบสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ 081-603-7465, 084-176-4936
เบอร์โทรศัพท์ (054) 237-399 ต่อ 6002
Fax 054-237-388
Facebook facebook.com/lc.lpru