ลีลาศ เพื่อสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ข่วงนคร

ลีลาศ เพื่อสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ข่วงนคร


เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมงาน
“ลีลาศ เพื่อสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.

บริเวณข่วงนคร ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดนตรีในสวน เพื่อประชาชน ประจำปี 2558 ของเทศบาลนครลำปาง