โครงการ “สนข. คืนความสุขให้ชาวลำปาง ลดใช้พลังงาน ใช้จักรยานทั้งเมือง” วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการ “สนข. คืนความสุขให้ชาวลำปาง ลดใช้พลังงาน ใช้จักรยานทั้งเมือง” วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗


กำหนดการโครงการ “สนข. คืนความสุขให้ชาวลำปาง ลดใช้พลังงาน ใช้จักรยานทั้งเมือง”วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
****************************
๐๘.๓๐น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) รวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

๐๘.๔๐ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวให้โอวาทเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริม การท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และคณะผู้ร่วมงาน
– นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผอ.สนข. กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ “สนข. คืนความสุขให้ชาวลำปาง ลดใช้พลังงาน ใช้จักรยานทั้งเมือง”
– นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผอ.สนข. มอบจักรยานแก่หน่วยงานต่างๆ
– ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด และปล่อยแถวจักรยานออกจากสวนสาธารณะเขลางค์นคร เลียบเลาะริมแม่น้ำวัง ผ่านถนนสายวัฒนธรรม และวัดโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนข. ร่วมกันขี่จักรยาน และติดป้ายส่งเสริมการใช้จักรยาน

๑๑.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

สนข. คืนความสุขให้ชาวลำปาง