ไม่จบ! พบ อบต.บ่อแฮ้ว ล้มMOU-ชงแผนฟื้นโรงไฟฟ้าขยะลำปางใหม่ เริ่มปี 58


145

 

ลำปาง – นายก อบต.บ่อแฮ้ว ไม่หยุดเดินหน้าแผนสร้างโรงไฟฟ้าลำปาง แม้ยอมลงนามใน MOU ยกเลิกไปก่อนแล้ว ล่าสุดกลับชง(ร่าง) แผน 3 ปีเพิ่มเติม ตั้งโรงไฟฟ้าขยะใหม่อีกรอบ แถมกำหนดเริ่มในปี 58 ขณะที่ชาวบ้านตามบี้ นอภ.ทำพิลึก ไฟเขียว ผญบ.ชิงลาออก ทั้งที่ถูกยื่นถอดถอนตามกฎหมายแล้ว เปิดทางสมัครใหม่เฉย

วันนี้ (13 พ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากชาวบ้านบ้านป่าเหียง ม.1 และหมู่บ้านใกล้เคียงใน ต.บ่อแอ้ว อ.เมืองลำปาง ได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำจากของเหลือใช้(ขยะ)ขนาด 6.5 เมกกะวัตต์ ของบริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริค จำกัด ซึ่งเดิมมีแผนก่อสร้างในพื้นที่บ้านป่าเหียง

จนทำให้นายสถาพร วาทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ทนแรงกดดันไม่ไหว ยอมลงนามบันทึกข้อตกลงยกเลิกโครงการและจะไม่ดำเนินโครงการดังกล่าวเด็ดขาด ระหว่างนายก อบต.บ่อแฮ้ว กับนายทรงพล ศรีคำสุข และนายอุทัย เปี้ยปลูก ตัวแทนชาวบ้านบ้านป่าเหียงและเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่รอบป่า เหียง โดยมี จ.ส.ต.ชัยพร บุญเกียรติสกุล ปลัด อบต.บ่อแฮ้ว และนายรังสรรค์ ฤกษ์สุภา เป็นพยาน เมื่อ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา

ปรากฎว่า 28 เม.ย. นายสถาพร วะเท นายก อบต.บ่อแฮ้ว ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ซึ่งมีทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย นายกอบต.บ่อแฮ้ว เป็นประธาน , กำนันตำบลบ่อแฮ้ว , สมาชิกสภา 2 คน , หัวหน้า รพ.สต.บ้านม่วงแงว , บ้านท่าขัว , ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน , ผู้ใหญ่บ้าน ม.1, ม.7 , ม.12 , ม.15 , อสม.ประจำหมู่บ้าน 2 คน เป็นกรรมการ และ ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ

เพื่อให้พิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เรื่องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่ อบต.บ่อแฮ้ว อีก โดยระบุว่า จะเริ่มดำเนินการในปี 2558 ด้วยงบประมาณของ อบต.บ่อแฮ้วจำนวน 1.6 ล้านบาท ทั้งที่แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ไม่ปรากฎโคการดังกล่าวมาก่อน

ทั้งนี้ ทาง อบต.กำหนดให้คณะกรรมการฯส่งคืนผลการพิจารณา ภายใน 7 พ.ค. 58 ถ้าเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าเห็นชอบ(ร่าง) ดังกล่าว ซึ่งพบว่า มีเพียงคณะกรรมการ 1 คน ที่ยื่นหนังสือตอบกลับมาในคัดค้านโครงการดังกล่าว ส่วนที่เหลือไม่มีการส่งกลับแต่อย่างใด

ขณะที่ทางชาวบ้านบ้านป่าเหียง ได้ล่ารายชื่อชาวบ้านจำนวน 584 รายชื่อ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,033 รายชื่อ ยื่นต่อนายอำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. เพื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ออกจากตำแหน่ง เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วรายชื่อไม่สมบูรณ์ 7 รายชื่อ ซึ่งก็เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ที่สามารถยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งได้ทันที

โดยทางอำเภอเมืองลำปาง ได้นัดให้มีการทำประชาคม ในวันที่ 24 พ.ค.2558 แต่ปรากฎว่า ผู้ใหญ่บ้านป่าเหียง ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอเมืองลำปาง 29 เม.ย. และนายอำเภอเมืองลำปาง ได้อนุมัติใบลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2558 เป็นต้นไป พร้อมกับมีหนังสือแจ้งให้ตัวแทนชาวบ้านที่ยื่นเรื่องถอดถอนทราบว่า เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านได้ลาออกก่อน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีการถอดถอน หรือทำประชาคมอีก และเมื่อตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงจึงได้กำหนดรับสมัครผู้ใหญ่บ้านขึ้น โดยให้ผู้สนใจลงสมัครได้ตั้งแต่ 7-9 พ.ค.58 และล่าสุดมีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสองคน และหนึ่งในสองคือ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ที่ชิงลาออกนั่นเอง

ล่าสุดตัวแทนชาวบ้านบ้านป่าเหียง ซึ่งได้ลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง ได้ส่งตัวแทนจำนวนกว่า 30 คน เข้าพบนายอำเภอเมืองลำปาง เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งอนุมัติการลาออกของผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเห็นว่า การออกคำสั่งของนายอำเภอเมืองลำปาง ที่อนุมัติให้ผู้ใหญ่บ้านลาออก แทนการถอดถอนออกจากตำแหน่ง เป็นคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขัดกับพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457หมวดที่ 3ว่าด้วยลักษณะปกครองหมู่บ้าน ตอน2 การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การออกจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 14(6) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา 11 ในหมู่บ้านนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่ง โดยมีนายจรินท์ เก่งสงวนสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครอง เป็นผู้มารับหนังสือและข้อร้องเรียนของชาวบ้าน
โดยเรียกร้องให้ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามรายชื่อของชาวบ้าน ที่ได้ยื่นไปก่อนหน้านี้ ไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะเดินหน้าฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

 

ที่มา manager.co.th