[วิเคราะห์] โครงการสายไฟฟ้าลงดิน

[วิเคราะห์] โครงการสายไฟฟ้าลงดิน


ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์

บริเวณ : ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึง แยกถนนช้างเผือก

ระยะทาง : ประมาณ 1.5 กม.(1,460 เมตร)
(ขับรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เดินเท้าใช้เวลาประมาณ 18 นาที)

lamp01

ถ้าดูตามแผนที่นี้แล้ว จะเห็นได้ว่าถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนที่มีความสำคัญต่อนครลำปางเป็นอย่างมาก ซึ่งบริเวณนี้เป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดและมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการสื่อสารมาก ทำให้มีการติดดั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบสื่อสารจำนวนมาก ทำให้มีสายไฟฟ้าพาดไปมาระหว่างถนน เนื่องจากสายไฟจะทำลายทัศนียภาพของถนนเส้นนี้แล้วอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย และทำให้มีความยุ่งยากในการดูแลรักษาแก้ไขระบบ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ซึ่งระยะเวลาดำเนินการของโครงการมีดังนี้
เริ่มตั้งแต่วันที่ 07/08/2558 จนถึงวันที่ 30 /09/2559 (1 ปี 1 เดือน 23 วัน)

เมื่อมีการก่อสร้างย่อมมี ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ ได้แก่

 • ฝุ่นละอองจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงาน
 • การทำงานของเครื่องจักรมีการปล่อยมลพิษทางอากาศ
 • เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง
 • ปัญหาสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ

มาตราการป้องกัน

 • จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง
 • กำหนดเวลาและจำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ
 • ฉีดพรมน้ำเป็นระยะ
 • ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อลดเขม่าหรือควันจากท่อไอเสีย
 • จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้าง
 • ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถ/ควบคุมการจราจรบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
 • และจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ

งบประมาณค่าใช้จ่าย

31,100,000.00 บาท

 

ข้อมูลที่มา สำนักนายกรัฐมนตรี (สามารถร่วมเสนอ ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ได้ที่สำนักนายกรัฐมนตรี)